httt

linh_kc


Kim - TTLLTT

a man can do as he will, but not will as he will


Previous Entry Share Next Entry
[sticky post]Sticky post
mugendai1
linh_kc
Những bài viết mang tính chất fangirl (fanfic, fanvid, dịch nhảm, sỉ idol, chém gió có chủ đích...)

Kho upload của chủ Lj

List vietsub
Tất cả các entries có chứa sản phẩm vietsub trong LJ này đều được đặt chế độ public và đặt tag F5
Nếu muốn được add friend lại thì để lại comment hay gửi mess, nói chung là bằng bất cứ cách nào khiến mình biết là bạn muốn được add lại.
Được phép re-up cũng như re-post. Credit ghi là F5sub hoặc chẳng ghi cũng được. Project nào đòi hỏi phải ghi credit hay cấm re-up, re-post thì sẽ viết trực tiếp ở entry post project đó.

Thông báo 23.12.2013
Những project dự kiến cũng như đang làm:
[Spoiler (click to open)]
1. Shindoi - Johnny hẹn hò (bắt đầu làm từ hồi nảo hồi nào và giờ vẫn ĐANG dịch :)) )
2. KCE (đang dịch World movie)
3. Himizu (đang dịch)
4. Saikou no rikon (có thể làm nếu phởn)
5. Arigatou Okan (đang time, type)
Tags:

?

Log in