httt

linh_kc


Kim - TTLLTT

a man can do as he will, but not will as he will


Previous Entry Share Next Entry
(no subject)
httt
linh_kc
trời mưa to + nghe Như Quỳnh và Lê Khanh đọc thơ Trần Dần = yên bình

  • 1
  • 1
?

Log in